Αντιμετωπίζοντας τους όγκους του μαστού

΄Ογκοι του μαστού

Πολλές γυναίκες ψηλαφούν κάτι στο στήθος τους και προσέρχονται στα ιατρεία μαστού φοβούμενες ότι έχουν καρκίνο.

 

Τι πρέπει να κάνουμε;

1. Ιστορικό και φυσική εξέταση

Ο Ιατρός θα λάβει το ιστορικό της ασθενούς για να διαπιστώσει πόσο χρόνο έχει το μόρφωμα καθώς και για το αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Θα ψηλα-φήσει το μόρφωμα για να δεί εάν είναι ευκίνητο, επώδυνο καθώς και το σχήμα και τα όρια του.

 

2. Απεικονιστικές εξετάσεις

Μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι ακτινογραφία του μαστού που γίνεται με τον μαστογράφο και διαπιστώνουμε την ύπαρξη : μικρο και μακροασβεστώσεων, συμπαγών και κυστικών μαζών, διαταραχών δομής του μαστού και μάζες με αστεροειδείς προσεκβολές.

Υπερηχογράφημα μαστών

Είναι μια εξέταση ακίνδυνη με την οποία μπορούμε να διαχωρίσουμε εάν μια μάζα που φαίνεται στην μαστογραφία ή ένας ψηλαφούμενος όγκος είναι συμπαγείς ή κυστικοί. Μπορούμε να μετρήσουμε την πυκνότητα του όγκου (ελαστογραφία) και να ελέγξουμε την αγγείωση των.

Μαγνητική τομογραφία των μαστών

Η μαγνητική τομογραφία των μαστών δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες του όγκου.

 

3. Επεμβατικές μέθοδοι

Εξέταση εκκρίμματος θηλής

Το έκκριμμα συλλέγεται και αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση

Βιοψία

Λαμβάνουμε ιστό από τον όγκο είτε με ειδική λαβίδα βιοψίας (κλειστή) είτε χειρουργικά (ανοικτή) και το παρασκεύασμα στέλνεται για ιστολογική εξέταση

Bιοψία με λεπτή βελόνα (FNA)

Χρησιμοποιείται συνήθως για παρακέντηση κυστικών όγκων.

 

Share Button

Easy Related Posts