Αυξητική στήθους – Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ανάμεσα στις επεμβάσεις που αφορούν στο γυναικείο στήθος, την πρώτη θέση κατέχει, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η αυξητική, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής.Εδώ λύνουμε κάποιες από τις συχνότερες απορίες που απασχολούν τις υποψήφιες ενδιαφερόμενες.

Ποιες γυναίκες είναι υποψήφιες για αυξητική στήθους;

Η αυξητική στήθους έχει ένδειξη σε κάθε γυναίκα με μικρούς μαστούς, είτε πρόκειται για συγγενή υποπλασία ή απλασία των μαστών, είτε για γυναίκες με μείωση του μεγέθους του στήθους ή και πτώση αυτού μετά από απώλεια βάρους, σε γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη ή σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αυξητική του στήθους δεν είναι αρκετή από μόνη της για να διορθώσει ένα πτωτικό στήθος αλλά ενδέχεται να χρειάζεται να συνδυαστεί με κάποια τεχνική μαστοπηξίας (κοινώς ανόρθωσης) προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τι αναισθησία απαιτείται για την επέμβαση;

Η αυξητική του στήθους είναι μια επέμβαση που γίνεται με γενική αναισθησία και μερικές φορές σε συνδυασμό και με έγχυση τοπικού αναισθητικού για μετεγχειρητική αναλγησία και άνεση της ασθενούς.

Πώς γίνεται το χειρουργείο;

Η χειρουργική τομή μπορεί να γίνει είτε στην υπομάστιο πτυχή, είτε περιθηλαία είτε στην περιοχή της μασχάλης, το δε ένθεμα τοποθετείται σε μια κοιλότητα που δημιουργεί ο χειρουργός είτε κάτω από τον αδένα (υποαδενικά/υποπεριτονιακά), είτε κάτω από τον μυ, είτε σε διπλό πλάνο (κατά το ήμισυ υπό τον μύ και κατά το ήμισυ υπό τον αδένα).

Η επιλογή γίνεται αφού ο χειρουργός συζητήσει με την ασθενή και της εξηγήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε ασθενούς (σωματομετρικά χαρακτηριστικά, δραστηριότητα). Η συνηθέστερη προσπέλαση είναι υπομαστικά και γίνεται μέσω μιας μικρής τομής μήκους περίπου 4 εκατοστών, η οποία στο τέλος συγκλείεται με απορροφήσιμα ράμματα.

Πότε επιστρέφω στο σπίτι;

Η επέμβαση γίνεται ή σε κλινική μιας ημέρας, δηλ. η ασθενής μπορεί να φύγει μετά από κάποιες ώρες είτε μπορεί να παραμείνει νοσηλευόμενη για μία νύχτα και να εξέλθει το επόμενο πρωί.

Θα πονάω μετά την επέμβαση;

Η ασθενής έχει αίσθημα τάσης στους μαστούς ιδιαίτερα τα πρώτα 2 εικοσιτετράωρα το οποίο ελέγχεται με παυσίπονα από το στόμα, ενώ μπορεί να υπάρχουν διαταραχές στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ότι ακουμπά το στήθος της με τη μορφή δυσαισθησίας ή υπερευαισθησίας. Αυτό παρέρχεται με την πάροδο του χρόνου και συνήθως εξαφανίζεται μετά 2-3 μήνες.

Πώς θα είναι το στήθος μου μετά το χειρουργείο;

Η ασθενής μετεγχειρητικά μπορεί να φέρει παροχετεύσεις και στους δύο μαστούς οι οποίες παραμένουν συνήθως για 2 εικοσιτετράωρα και αφαιρούνται όταν σταματήσει η έξοδος οροαιματηρού υγρού, φέρει δε άμεσα μετά το χειρουργείο πιεστική επίδεση, κατά προτίμηση ειδικό στηθόδεσμο αθλητικού τύπου τον οποίο και συνεχίζει να φορά για μερικές εβδομάδες.

Άμεσα μετά το χειρουργείο υπάρχει οίδημα (πρήξιμο), ερυθρότητα και εκχυμώσεις (μελανιές) τα οποία είναι αναμενόμενα μετεγχειρητικά σημεία και υποχωρούν συνήθως μετά από μερικές ημέρες. Ωστόσο, ειδικά το οίδημα χρειάζεται εβδομάδες για να υποχωρήσει πλήρως.

Πρέπει να πάρω κάποια φάρμακα μετά το χειρουργείο;

Κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες και μετά την έξοδο από την κλινική η ασθενής λαμβάνει αντιβιοτική αγωγή και παυσίπονα κατόπιν οδηγίας του χειρουργού.

Επηρεάζεται ο θηλασμός μετά από μία επέμβαση αυξητικής στήθους;

Με την κατάλληλη τεχνική τοποθέτησης των ενθεμάτων από τον πλαστικό χειρουργό, η γυναίκα μπορεί να θηλάσει.

Σχετίζονται τα ενθέματα σιλικόνης με τον καρκίνο του μαστού;

Σύμφωνα με εκτενείς και εμπεριστατωμένες κλινικές μελέτες, σε μεγάλες σειρές ασθενών με αυξητική στήθους, δεν αποδείχθηκε ενοχοποίηση των ενθεμάτων σιλικόνης στην πρόκληση καρκίνου του μαστού, ούτε έχει αποδειχθεί ενοχή των ενθεμάτων σιλικόνης στην εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων.

Χρειάζεται να αντικατασταθούν τα ενθέματα σιλικόνης και αν ναι μετά από πόσο χρόνο

Πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις που τα ενθέματα σιλικόνης χρήζουν αντικατάστασης. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει πιθανότητα σε ποσοστό που φτάνει το 20% σε βάθος εικοσαετίας να δημιουργηθεί ρικνωτική κάψα γύρω από το ένθεμα. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη ο πλαστικός χειρουργός θα σας εξηγήσει τι είναι αυτή η κάψα και πώς αντιμετωπίζεται μια τυχόν ρίκνωση αυτής.

Επιπλέον, επειδή με την πάροδο των χρόνων ενδέχεται να υπάρξουν αυξομειώσεις του σωματικού βάρους ή στα πλαίσια μιας εγκυμοσύνης, είτε λόγω φυσιολογικής πτώσης του μαστού εξαιτίας της βαρύτητας, που παρατηρείται περισσότερο με τα μεγαλύτερου όγκου ενθέματα, τότε μπορεί να χρειαστεί να συζητηθεί αντικατάσταση των ενθεμάτων.

Share Button

Easy Related Posts