Ωτοσκλήρυνση, μια κληρονομική πάθηση

Ωτοσκλήρυνση είναι η πάθηση του αυτιού στην οποία το μικρότερο οστάριο (αναβολέας) του αυτιού δεν έχει την δυνατότητα να κινείται ελεύθερα σε μια θυρίδα (ωοειδής θυρίδα) όπως θα έπρεπε φυσιολογικά, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η φυσιολογική μετάδοση του ήχου και να υπάρχει ελάττωση της ακοής.

Πότε εμφανίζεται η ωτοσκλήρυνση;

Συνήθως σε γυναίκες ηλικίας 30-40 ετών και επιδεινώνεται κατά την διάρκεια των κυήσεων.

Είναι μεταδοτική πάθηση η ωτοσκλήρυνση;

Όχι, δεν είναι μεταδοτική. Είναι όμως μια κληρονομική πάθηση και συνήθως ένας από τους δύο γονείς πάσχει από το ίδιο πρόβλημα.

Σε τι διαφέρουν οι επεμβάσεις της αναβολεκτομής και αναβολοτομής;

Και στις δύο επεμβάσεις γίνεται η αφαίρεση του παθολογικού οσταρίου (αναβολέα) και αντικατάστασή του με ειδική μία πρό(σ)θεση από teflon ή titan. Όταν γίνεται αφαίρεση μέρους ή όλης της πλάκας έχουμε μερική ή ολική αναβολεκτομή αντίστοιχα. Όταν κάνουμε μια οπή στην πλάκα τότε έχουμε την επέμβαση της αναβολοτομής.

Η επέμβαση αφήνει μεγάλο σημάδι;

Η τομή γίνεται μέσα από τον έξω ακουστικό πόρο και δεν είναι ορατή.

Θα πονάω μετά την επέμβαση;

Όχι. Δεν υπάρχει καθόλου πόνος και δεν απαιτούνται καθόλου αναλγητικά

Πότε φαίνεται το αποτέλεσμα της επέμβασης;

Μια εβδομάδα μετά από την επέμβαση και μετά την αφαίρεση του πωματισμού είναι εμφανής η βελτίωση, ενώ αναμένεται και περαιτέρω βελτίωση τους επόμενους τρεις μήνες.

Μπορώ να πάρω αεροπλάνο μετά από την επέμβαση;

Όχι. Αποφεύγουμε τις μεγάλες αυξομοιώσεις της πίεσης στο μέσο ους (φτέρνισμα, χειρισμοί “ξεβουλώματος”) καθώς και στο περιβάλλον (κάθοδος από μεγάλο υψόμετρο και επιβίβαση σε αεροπλάνο) μέχρι την πλήρη ίαση. Κατ’ελάχιστον 3 μήνες.

Share Button