Χαραλαμπίδης Γαβριήλ

Καρδιολόγος
-
Βουρνόβα 11, Νίκαια
2104254202 / 6944477957
-

Δρ. Χαραλαμπίδης Γαβριήλ
Ειδικός Καρδιολόγος
Βουρνόβα 11, Νίκαια, ΤΚ:18452
Τηλ: 2104254202 / 6944477957

Υπηρεσίες

Video gallery
O Δρ.Χαραλαμπίδης Γαβριήλ
δέχεται στο ιατρείο τoυ στην οδό Βουρνόβα 11, στη Νίκαια καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Τηλ: 2104254202 / 6944477957