Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7526900

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΩΡΛ

Παίδο-ΩΡΛ
Ρινοχειρουργική & Χειρουργική Λάρυγγα
Χειρουργική Φάρυγγα & Ωτοχειρουργική

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ