Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7526900

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΡΛ

Πολύποδες Ρινός (μύτη)

BOOK ONLINE

Ραντεβού με τον γιατρό…

ρωτήστε μας…

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η φυσιολογική αναπνοή γίνεται από την μύτη η οποία φιλτράρει, ενυδατώνει και ρυθμίζει την θερμοκρασία του αέρα που εισπνέουμε. Για να γίνει σωστά πρέπει σε όλη την διαδρομή που ακολουθεί ο αέρας να υπάρχει αρκετός χώρος και όχι μεγάλα στενώματα και εμπόδια. Ένα σχετικά συχνό πρόβλημα είναι το ότι αναπτύσσονται πολύποδες ρινός οι οποίοι προέρχονται από τις φυσιολογικές κοιλότητες του προσώπου και λέγονται παραρρίνιοι κόλποι (οι πιό γνωστοί είναι τα ιγμόρια). Όταν οι πολύποδες μύτης αυξάνουν το μέγεθός τους τόσο πολύ που να μικραίνουν αρκετά το άνοιγμα μέσα από το οποίο περνά ο αέρας τότε εμφανίζεται μόνιμη δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Επίσης, συχνά οι πολύποδες συνδέονται με επανειλημένες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού καθώς και με αλλεργίες. Η αφαίρεση, από ένα σημείο και μετά είναι επιβεβλημένη και μπορεί να γίνει με συμβατικά χειρουργικά σετ, με την χρήση μικροσκοπίου, ενδοσκοπίων ή/και συστήματος πλοήγησης (Navigator) ανάλογα με την έκταση του προβλήματος. Εάν συνυπάρχει σκολίωση ρινικού διαφράγματος και υπερτροφία ρινικών κογχών γίνεται συνδυασμός των χειρουργείων για πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Το χειρουργείο δεν αποσκοπεί στην πλήρη εκρίζωση του προβλήματος διότι αυτό είναι αδύνατο, αλλά στην αφαίρεση των πολυπόδων που προβάλουν στην ρινική κοιλότητα και την διάνοιξη των φυσιολογικών στομίων των παραρρινίων κόλπων προκειμένου να αποφευχθεί η υποτροπή της νόσου. Ο συνδυασμός της επέμβασης με την μετεγχειρητική περιποίηση του εσωτερικού της μύτης και τον έλεγχο πιθανών αλλεργιών και ερεθιστικών παραγόντων δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Πιθανές υποτροπές μετά από ένα καλό χειρουργείο αντιμετωπίζονται αρκετά εύκολα με τοπική αναισθησία σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου.

Η επέμβαση

Αφαίρεση των πολυπόδων (παθολογικού ιστού) με συμβατικά χειρουργικά σετ, με την χρήση μικροσκοπίου, ενδοσκοπίων ή/και συστήματος πλοήγησης (Navigator) ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και αποστολή για ιστολογική εξέταση. Τις περισσότερες φορές γίνεται και καυτηρίαση ρινικών κογχών αμφοτερόπλευρα. Δεν υπάρχει τίποτα ορατό, ουλή ,τομή κλπ

Οι χειρουργικοί χρόνοι

 1. Παρασκευή του εσωτερικού της μύτης με ήπιο τοπικό αναισθητικό και αγγειοσυσπαστικό
 2. Αφαίρεση του παθολογικού ιστού με συμβατικά χειρουργικά σετ, με την χρήση μικροσκοπίου, ενδοσκοπίων ή/και συστήματος πλοήγησης (Navigator) ανάλογα με την έκταση του προβλήματος
 3. Καυτηρίαση των κάτω ρινικών κογχών αμφοτερόπλευρα (και από τις δύο μεριές) ή κογχοτομή (αφαίρεση ενός τμήματος της κόγχης)
 4. Τοποθέτηση ήπιου πωματισμού στο εσωτερικό της μύτης για 1 ημέρα
 5. Αποστολή των ιστοτεμαχίων για ιστολογική εξέταση

Αναισθησία

Γενική ή τοπική

Διάρκεια επέμβασης

30 λεπτά έως 2 ώρες

Παραμονή στην κλινική

Εξιτήριο 6 ώρες μετά την επέμβαση. Σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις όπως φαρυγγουπερώιο πλαστική το εξιτήριο γίνεται την επομένη το πρωί.

Αποτέλεσμα

Άμεσο αποτέλεσμα, η εξαίρεση είναι βέβαιη και διαπιστώνεται πολύ εύκολα και από τον ασθενή ο οποίος παρακολουθεί την χειρουργηθείσα περιοχή σε βίντεο

Συνδυασμός με άλλες επεμβάσεις

Πολλές φορές διενεργείται καυτηρίαση κογχών και σπανίως κογχοτομή. Συχνά εκτελείται ευθειασμός ρινικού διαφράγματος ενώ για αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας και ροχαλητού μπορεί να συνδυαστεί με αδενοτομή, αμυγδαλεκτομή, φαρυγγουπερώιο πλαστική ή εκτομή σταφυλής

Μετεγχειρητικές οδηγίες

 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση
 • Αφαίρεση του ήπιου πωματισμού την επόμενη ημέρα
 • Περιποίηση του εσωτερικού της μύτης με ρινοπλύσεις (με φυσιολογικό ορρό) και τοποθέτηση ρινικής αλοιφής, 3 φορές την ημέρα για έναν περίπου μήνα
 • Δεν απαιτούνται καθόλου αναλγητικά
 • Αντιβιοτικά δίδονται προληπτικά και μόνο 4 ημέρες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΡΙΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

 • Ρινικοί Πολύποδες
 • Ρινικοί Πολύποδες