Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7526900

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προφιλοπλαστική

BOOK ONLINE

Ραντεβού με τον γιατρό…

ρωτήστε μας…

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

H Προφιλοπλαστική είναι η επέμβαση η οποία έχει σαν στόχο την βελτίωση του γενικότερου προφίλ του ασθενούς και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο περιοχές του προσώπου. Ο συνηθέστερος συνδυασμός είναι αυτός της Ρινοπλαστικής με την Γενειοπλαστική ενώ μπορούν να γίνουν επίσης Λιποαναρρόφηση ή Facelift.

Η Επέμβαση

Η επέμβαση αποτελεί το σύνολο των επιμέρους επεμβάσεων δηλαδή των επιλεγμένων συνδυασμών ρινοπλαστικής, γενειοπλαστικής, λιποαναρρόφησης και facelift.

Οι χειρουργικοί χρόνοι

 1. Οι χρόνοι είναι το σύνολο των επιμέρους επεμβάσεων
 2. Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός και κατά περίπτωση επιλέγονται οι κατάλληλοι συνδυασμοί
 3. Για λεπτομέρειες δείτε τους χρόνους των επιμέρους επεμβάσεων ρινοπλαστικής, γενειοπλαστικής, λιποαναρρόφησης και facelift

Αναισθησία

Γενική αναισθησία

Stable angina (angina pectoris)

Stable angina is a medical condition that affects the heart . The most common causes are atherosclerosis and spasms of the epicardial artery . Typical symptoms include:
 • chest discomfort
 • feeling of tightness, heaviness, or pain in the chest
Both stable angina and a heart attack result in chest pain, but a heart attack will have chest pain lasting at least 10 minutes at rest , repeated episodes of chest pain at rest lasting 5 or more minutes , or an accelerating pattern of chest discomfort (episodes that are more frequent, severe, longer in duration, and precipitated by minimal exertion) .
Risk factors for stable angina include:
 • Age
 • Gender
 • Systolic blood pressure
 • Smoking
 • Total cholesterol and/or cholesterol:HDL ratio
 • Coronary artery disease
The initial treatment for stable angina is usually drug therapy with aspirin , beta blockers , ACE inhibitors , and/or nitroglycerine , Future episodes of stable angina can sometimes be prevented by stopping smoking , weight management , and increased physical activity .

Διάρκεια επέμβασης

2–3 ώρες

Παραμονή στην κλινική

Εξιτήριο την επομένη το πρωί.

Αποτέλεσμα

Μόνιμο

Συνδυασμός με άλλες επεμβάσεις

Η ίδια η επέμβαση αποτελεί συνδυασμό επεμβάσεων και δεν συνηθίζεται να υποβάλλεται ο ασθενής σε επιπλέον επεμβάσεις

Μετεγχειρητικές οδηγίες

Οι οδηγίες είναι το σύνολο των οδηγιών των επιμέρους επεμβάσεων και μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες στις αντίστοιχες επεμβάσεις.

Επιγραμματικά αναφέρουμε:

 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση
 • Δεν απαιτούνται καθόλου αναλγητικά
 • Αντιβιοτικά δίδονται προληπτικά και μόνο 4 ημέρες
 • Αφαίρεση του ήπιου πωματισμού ρινός την επόμενη ημέρα
 • Μετά την επέμβαση τοποθετείται ένα ειδικός επίδεσμος στην περιοχή του γενείου για 48 ώρες.
 • Αφαίρεση μικρού νάρθηκα που έχει τοποθετηθεί στην ράχη της μύτης μία εβδομάδα μετά την επέμβαση
 • Η επιστροφή στην εργασία γίνεται μετά από 7 περίπου ημέρες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι η Προφιλοπλαστική;

Είναι ο συνδυασμός επεμβάσεων σε δύο τουλάχιστον περιοχές του προσώπου που αποσκοπεί στην γενική βελτίωση του προφίλ του ατόμου. Συνήθως είναι ο συνδυασμός ρινοπλαστικής και γενειοπλαστικής.

Μπορούν να γίνουν και άλλες επεμβάσεις ταυτόχρονα με την προφιλοπλαστική;

Η ίδια η επέμβαση αποτελεί συνδυασμό επεμβάσεων και δεν συνηθίζεται να υποβάλλεται ο ασθενής σε επιπλέον επεμβάσεις.

Πόσο διαρκεί και τι νάρκωση θα πρέπει να πάρω;

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 2-3 ώρες και η νάρκωση είναι γενική.

Τι ακολουθεί μετά το χειρουργείο;

Ισχύουν μετεγχειρητικά όλα όσα ισχύουν για τις επιμέρους επεμβάσεις με βασικά σημεία τα εξής:

 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς μετά την επέμβαση
 • Δεν απαιτούνται καθόλου αναλγητικά
 • Αντιβιοτικά δίδονται προληπτικά και μόνο 4 ημέρες
 • Αφαίρεση του ήπιου πωματισμού ρινός την επόμενη ημέρα
 • Μετά την επέμβαση τοποθετείται ένα ειδικός επίδεσμος στην περιοχή του γενείου για 48 ώρες.
 • Αφαίρεση μικρού νάρθηκα που έχει τοποθετηθεί στην ράχη της μύτης μία εβδομάδα μετά την επέμβαση
 • Η επιστροφή στην εργασία γίνεται μετά από 7 περίπου ημέρες.