Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7526900
Προσωπικά Site των μελών της Χειρουργικής Ομάδας του Exelixis Medical Institute

Επίσημα Site Ιατρικών Δικτύων & Ιατρικών Εταιρειών στις οποίες είναι μέλη οι ιατροί του Exelixis Medical Inst.

  • Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου
  • www.hellasorl.gr
  • Ελληνική Εταιρία Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής Hellenic Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
  • www.hespras.gr
  • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Hellenic Urological Association)
  • www.huanet.gr