ΒΑΡΗ


Ιατρική-Διάσταση-1
Διαγνωστικό Κέντρο
Οστικής Πυκνότητας Ακτινολογικό, Υπερήχων, Πανοραμικής, Αξονικής Τομογραφίας, Μαγνητικής Τομογραφίας, Μαστογραφίας, Καρδιολογικό, Μικροβιολογικό
Λεωφ.Βάρης-Κορωπίου 40
+30 210 96 55 650
www.evroiatriki.gr