Πολύποδες στη μύτη

Η αναπνοή από την μύτη που φιλτράρει, ενυδατώνει και ρυθμίζει την θερμοκρασία του αέρα που εισπνέουμε είναι η φυσιολογική. Για να γίνει σωστά πρέπει στη διαδρομή που ακολουθεί ο αέρας να υπάρχει άνεση χώρου και όχι εμπόδια και στενώσεις. Οι πολύποδες οι οποίοι προέρχονται από τις φυσιολογικές κοιλότητες του προσώπου και λέγονται παραρρίνιοι κόλποι (οι πιό γνωστοί είναι τα ιγμόρια) είναι το πιο σύνηθες εμπόδιο.
Πότε χρειάζεται κανείς να χειρουργηθεί;
Όταν οι πολύποδες μεγαλώνουν τόσο, ώστε να στενεύουν αρκετά το άνοιγμα μέσα από το οποίο περνά ο αέρας τότε δημιουργείται μόνιμη δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Επίσης, συχνά στους πολύποδες οφείλονται επανειλημένες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού καθώς και  αλλεργίες. Η αφαίρεση, από ένα σημείο και μετά επιβάλλεται και μπορεί να γίνει με συμβατικά χειρουργικά σετ, με  μικροσκόπιο, χρήση ενδοσκοπίων ή/και συστήματος πλοήγησης (Navigator) ανάλογα με το πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα. Εάν υπάρχει ταυτόχρονα σκολίωση ρινικού διαφράγματος και υπερτροφία ρινικών κογχών συνδυάζονται τα χειρουργεία  για πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Η επέμβαση δεν έχει σαν στόχο την  πλήρη εκρίζωση του προβλήματος καθώς αυτό είναι αδύνατο, αλλά την αποφυγή της υποτροπής της νόσου με την αφαίρεση των πολυπόδων που υπάρχουν στην ρινική κοιλότητα και την διάνοιξη των φυσιολογικών στομίων των παραρρινίων κόλπων  . Ο συνδυασμός της επέμβασης με την μετεγχειρητική περιποίηση του εσωτερικού της μύτης και τον έλεγχο πιθανών αλλεργιών και ερεθιστικών παραγόντων έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Πιθανές υποτροπές μετά από ένα καλό χειρουργείο είναι αντιμετωπίσιμες εύκολα με τοπική αναισθησία σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου.
Πώς γίνεται η επέμβαση;
Αφαίρεση των πολυπόδων (παθολογικού ιστού) με συμβατικά χειρουργικά σετ, με την χρήση μικροσκοπίου, ενδοσκοπίων ή/και συστήματος πλοήγησης (Navigator) ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και αποστολή για ιστολογική εξέταση. Τις περισσότερες φορές γίνεται και καυτηρίαση ρινικών κογχών αμφοτερόπλευρα. Δεν υπάρχει τίποτα ορατό, ουλή ,τομή κλπ
Η επέμβαση γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία και διαρκεί από 30 λεπτά έως δύο ώρες.
Πότε είναι αντιληπτό το αποτέλεσμα και πότε θα βγω από την κλινική;
Εξιτήριο δίνεται  6 ώρες μετά την επέμβαση. Σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις όπως φαρυγγουπερώιο πλαστική το εξιτήριο γίνεται την επομένη το πρωί.Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, η εξαίρεση είναι βέβαιη και διαπιστώνεται πολύ εύκολα και από τον ασθενή ο οποίος παρακολουθεί την χειρουργηθείσα περιοχή σε βίντεο.
Share Button