Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος

 Η μύτη  φιλτράρει, ενυδατώνει και ρυθμίζει την θερμοκρασία του αέρα που εισπνέουμε. Για να είναι φυσιολογική η αναπνοή πρέπει σε όλη την διαδρομή που ακολουθεί ο αέρας να μην υπάρχουν στενά σημεία και εμπόδια,αλλά  αρκετός χώρος . Πολύ συνηθισμένα προβλήματα είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και η υπερτροφία των ρινικών κογχών
Η ανατομία της περιοχής αλλάζει εντελώς μετά από την αφαίρεση ή/και η μετακίνηση στην προβλεπόμενη θέση του σκολιού διαφράγματος  σε συνδυασμό με την καυτηρίαση (ή αφαίρεση τμήματος) των κάτω ρινικών κογχών  και αυξάνει δραστικά την  ποσότητα του αέρα που μπορεί να περάσει από την μύτη που είναι η φυσική οδός, εξασφαλίζοντας καλύτερο ύπνο, μείωση του ροχαλητού και πιθανών υπνικών απνοιών . Μετά την επέμβαση για το διάφραγμα το αποτέλεσμα είναι άμεσο και μόνιμο, ενώ για την υπερτροφία των κογχών θα πρέπει ελεγχθεί πιθανή συνύπαρξη αλλεργικής ή/και αγγειοκινητικής ρινίτιδας και ανάλογη αντιμετώπισή τους .
Η επέμβαση διαρκεί 40 λεπτά και γίνεται με γενική αναισθησία , ενώ εξαιρετικά σπάνια σε επανεπεμβάσεις όπου λαμβάνονται και μοσχεύματα έχει μεγαλύτερη διάρκεια με ανώτερο τις 2 ώρες.Ο ασθενής 6 ώρες μετά την επέμβαση μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του . 
Ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα μετά την επέμβαση, ενώ έχουμε μόνιμο και άμεσο αποτέλεσμα  .Ο ήπιος πωματισμός αφαιρείται την επόμενη ημέρα.Στη συνέχεια περιποιούμαστε το εσωτερικό της μύτης με ρινοπλύσεις (με φυσιολογικό ορό) και τοποθέτηση ρινικής αλοιφής, 3 φορές την ημέρα για  περίπου ένα μήνα. Δεν χρειάζονται αναλγητικά, ενώ χορηγούνται αντιβιοτικά προληπτικά μόνο για 4 ημέρες.δεν αφαιρούνται ράμματα γιατί απορροφούνται/αποπίπτουν μόνα τους, καθώς είναι εσωτερικά.
Share Button