Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7526900

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Πριν & Μετά

 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά

3D Προσομοίωση

 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση
 • 3D Προσομοίωση

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Πριν & Μετά

 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά

Το Χειρουργείο σε στάδια

 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια
 • Το Χειρουργείο σε στάδια

FACE LIFT

 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Πριν & Μετά

 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά
 • Πριν & Μετά

Vaser Lipo

 • Vaser Lipo
 • Vaser Lipo

ΕΥΘΕΙΑΣΜΟΣ ΠΕΟΥΣ

 • Ευθυασμός Πέους
 • Ευθυασμός Πέους
 • Ευθυασμός Πέους
 • Ευθυασμός Πέους
 • Ευθυασμός Πέους

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 • Αυξητική Φαλοπλαστική
 • Αυξητική Φαλοπλαστική
 • Αυξητική Φαλοπλαστική
 • Αυξητική Φαλοπλαστική

ΚΡΕΑΤΑΚΙΑ

 • Κρεατάκια
 • Κρεατάκια
 • Κρεατάκια

ΩΡΡΩΔΗΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Ωρρώδης μέση ωτίτιδα παιδιών
 • Ωρρώδης μέση ωτίτιδα παιδιών

ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα
 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα
 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα
 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα
 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα
 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα
 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα
 • Χρόνια Παραρρινοκολπίτιδα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

 • Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος
 • Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος
 • Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος
 • Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος
 • Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος

ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ

 • Αμυγδαλεκτομή

ΡΙΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ

 • Ρινικοί Πολύποδες
 • Ρινικοί Πολύποδες

ΡΟΧΑΛΗΤΟ

 • Ροχαλητό
 • Ροχαλητό
 • Ροχαλητό

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών
 • Πολύποδες και Όγκοι Φωνητικών Χορδών

ΤΥΜΠΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 • Τυμπανοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική

ΑΝΑΒΟΛΕΚΤΟΜΗ

 • Αναβολεκτομή
 • Αναβολεκτομή
 • Αναβολεκτομή
 • Αναβολεκτομή
 • Αναβολεκτομή
 • Αναβολεκτομή

ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗ

 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή